Wapening ten behoeve van asfalt versterking

Asfaltwapening versus schademechanisme, uw wegconstructie..

In Nederland bestaat een groot deel van het wegennet uit asfaltverhardingen. Het in goede staat houden van deze verhardingen is een taak van de wegbeheerder. Het functioneren van de verharding wordt verminderd wanneer in de verharding scheuren ontstaan. Deze scheuren kunnen het gevolg zijn van het vermoeien van het asfalt door verkeersbelastingen, maar bijvoorbeeld ook door thermische bewegingen in de verhardingsconstructie of geotechnische bewegingen in de onderbouw van de weg.

De wegbeheerder staat voor de algemene opgave om zijn wegennet zo kosteneffectief mogelijk te beheren en te onderhouden. Wanneer uit monitoring van het wegennet blijkt dat zich scheur- of spoorvorming voordoet, staat hij voor de afweging of hij onderhoud op de verharding zal uitvoeren en zo ja, welk soort onderhoud. Een van de onderhoudsmaatregelen waaruit hij kan kiezen, is het toepassen van asfaltwapening. Rekening houdend met de verschillende aspecten van asfaltwapening en schademechanismes die de oorzaak kunnen zijn van scheurvorming, de werkingsprincipes van asfaltwapening en zaken die van belang zijn bij het aanbrengen van asfaltwapening. Hier kan BeVePro Consultancy een rol van betekenis spelen….

Doel van asfaltwapening

De toepassing van asfaltwapening kent twee doelen:

 • Het vertragen, fijn verdelen, of soms zelfs voorkomen van (reflectie)scheurvorming in de asfalt overlaag waarin of waaronder de asfaltwapening is toegepast.
 • Het vertragen of voorkomen van spoorvorming in de asfaltverharding.

Het meest beoogde doel van de toepassing van asfaltwapening is het vertragen van het ontstaan van scheurvorming. Een tweede doel is om wanneer toch scheurvorming ontstaat, deze in de vorm van meerdere parallelle scheurtjes te laten ontstaan in de overlaag of inlaag. Bijvoorbeeld scheuren met een kleine scheurwijdte (< 0,1 à 0,2 mm) in plaats van één scheur met grote scheurwijdte (> 1 mm).

Scheurremmende voorzieningen zoals asfaltwapening kunnen worden ingedeeld in verschillende soorten. Functies conform NEN-EN 15381 als volgt:

 • spanningspreidend (‘stress relief’, in de CE-markering aangeduid met STR);
 • versterkend (‘reinforcement’, in de CE-markering aangeduid met R);
 • waterwerend (‘interlayer barrier’, in de CE-markering aangeduid met IB).
Toepassingen en markten

Versterking (‘reinforcement’ R)

 • Overnemen van een deel van de trekkracht van het asfalt in de overlaag, zolang deze nog ongescheurd is over een deel van de trekzone van de overlaag.
 • Overnemen van de gehele trekkracht van het asfalt in de overlaag, zodra deze gescheurd is over de gehele trekzone van de overlaag.
 • Verdelen van de scheurwijdte in de overlaag: zorgen voor meerdere kleine scheuren in plaats van één grote scheur.
 • Overnemen van (een deel van) de verticale dwarskracht van het asfalt in de overlaag.
 • Vergroten van de verticale lastoverdracht over een scheur in de overlaag door het verbeteren van de verticale ‘aggregate interlock’ tussen de scheurwanden door verhoogde normaalkracht en verhinderen van uiteendrijven.

Spanningspreiding (‘stress relief’ STR)

 • Verdelen van de piekspanning bij een scheurtip over een groter gebied aan weerszijden van de scheur.
 • Verdelen van een verwijding van onderliggende scheuren over een grotere lengte asfalt.
 • Vergroten van de scheurtaaiheid van het asfalt in de overlaag.
 • Vergroten van de vermoeiingsweerstand van het asfalt in de overlaag.

Waterwering (‘interlayer barrier’ IB)

 • Voorkomen van waterindringing in de onderliggende constructie en daarmee voorkomen of beperken van verweking, uitspoeling en vorstschade.
Neem contact op

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u een offerte aanvragen? Vul het formulier in, we nemen uiterlijk binnen 3 werkdagen contact met u op. U kunt ons ook een mail sturen of ons bellen op het onderstaande nummer.


 • info@bevepro.nl

 • +31 297 303610