Bevepro Glasvezel G-Rod wapeningstaaf

Corrosie van inwendig wapeningsstaal is een van de belangrijkste oorzaken van het falen van betonconstructies. Het beton zal onvermijdelijk barsten, waardoor er een directe verbinding ontstaat tussen de chloriden en de staalwapeningsstaven. Fiber Reinforced Polymers (FRP’s) zijn een bewezen en succesvol alternatief voor het wapenen van constructies met een langere levensduur. Een compleet spectrum van gezaghebbende consensus ontwerpgidsen, testmethoden, materiaal- en constructienormen, productaankoopspecificaties en kwalificatieprocedures zijn beschikbaar voor de ontwerper en eigenaar om Aslan 100 veilig en commercieel te implementeren in veel verschillende soorten constructies.

Stalen staven zijn een effectieve en kost-efficiënte wapening van beton, maar zijn helaas onderhevig aan roest als ze niet door de hoge pH waarde van beton gepassiveerd worden of niet door chloride-ionen aangetast worden.

Dit laatste komt veel voor wanneer beton in contact komt met zeezout of dooizout of zelfs waar gecontamineerde aggregaten gebruikt worden (werden) in de betonmix.

Als de stalen wapeningstaven goed geïsoleerd zijn van de bron van roestvorming of door beton omgeven zijn met een hoge pH-waarde, kunnen ze voor decennia meegaan zonder enige zichtbare vorm van betonrot.
Helaas is het niet altijd mogelijk om een afdoende bescherming tegen roest te voorzien.

Bevepro levert glasvezelstaven van Sireg 


Toepassingen en markten
Corrosie van inwendig wapeningsstaal is een van de belangrijkste oorzaken van het falen van betonconstructies. Onvermijdelijk beton zal barsten, waardoor er een directe dreiging ontstaat voor chloriden om te beginnen met het oxideren van de stalen wapening. Glasvezelwapening is een bewezen en succesvolle alternatieve wapening die constructies een langere levensduur zal geven in vele soorten toepassingen zoals:
  • Brugdekken
  • Maritieme structuren – Zeemuren
  • Balkons
  • Tunneling & Mijnbouw
  • Hoogspanning & Elektromagnetische Velden
  • Licht & Zwaar Spoor
  • Civiele Rijwegen
  • Metselwerk versterking & Historisch Behoud

Product gegevens

Onvoldoende dekking, een gebrekkige uitvoering en oog voor detail, een slecht ontwerp, een foutieve betonsamenstelling en de aanwezigheid van grote hoeveelheden agressieve bestanddelen kunnen allen leiden tot scheurvorming van het beton en corrosie van de stalen wapeningstaven.
Het specifieke aan corrosie is dat het resulterende roest-produkt een groter volume inneemt dan het staal dat nog niet geoxideerd is. Deze volumetoename kan 2 tot 5 maal het door roest geconsumeerde staal innemen. Sommige bronnen spreken zelfs van 8 maal.

Beton kan de interne spanningen die hierdoor ontstaan niet opnemen en zal uiteindelijk barsten en scheuren vertonen. Hierdoor kunnen water en lucht nog gemakkelijker binnendringen en de aantasting versnellen.
Regelmatige en dure herstellingen zijn nodig en de structurele integriteit van het bouwwerk kan uiteindelijk in gevaar worden gebracht.

Treksterkte en Elasticiteitsmodules in Trek:
In tegenstelling tot staalwapening bereiken glasvezelwapeningsstaven hun uiterste sterkte zonder in een vloeifase over te gaan.

Specifiek gewicht:
Glasvezelwapeningsstaven hebben een specifiek gewicht van 1,9 kg/dm³ en zijn dus ongeveer 4 x lichter als staal dat 7,9 kg/dm³ weegt.

Thermische uitzettingscoëfficiënt
Vermits het product anisotroop is, is deze waarde verschillend voor de langs- en de dwarsrichting:

Langs-coëfficiënt: 6-10 x 10-6/°C
Dwars- 21-23 x 10-6/°C

Het roesten van staal heeft een dwarsuitzetting tot gevolg die ongeveer 100 x groter is dan de uitzet¬ting van glasvezelwapening in de dwarsrichting.

Kruip
Glasvezels hebben een excellente weerstand tegen kruip, terwijl dit niet zo is voor de meeste harsen. Dit betekent dat de oriëntatie en het volume van de vezels een belangrijke invloed hebben op de kruipprestaties van composiet wapeningsstaven.

Downloads


Download hier diverse product gegevens

Meer weten over dit product of wilt u een andere vraag stellen?
Gerelateerde producten

Bevepro Glasvezel Deuvels

De Bevepro Glasvezel Deuvels zijn rond en glad. Ze worden aangebracht op de halve dikte van de betonplaten, evenwijdig met de richting van de strook, derwijze dat ze door de dwarse voeg doormidden zijn gedeeld.

Neem contact op

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u een offerte aanvragen? Vul het formulier in, we nemen uiterlijk binnen 3 werkdagen contact met u op. U kunt ons ook een mail sturen of ons bellen op het onderstaande nummer.


  • info@bevepro.nl

  • +31 297 303610